Defensiv konvention: Sandwich-sang

Ursprung: Okänt.

Skapad: Troligen 1960-tal.

Syfte: Avsikten är att medge inblandning med relativt svaga händer sedan motståndarna bjudit var sin färg.

Beskrivning

Ett inkliv med 1NT sedan båda motståndarna bjudit varsin färg på entricksnivån används som svag upplysningsdubbling.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2002-04-26

Beskrivet av:

Bertil G Johnson