Defensiv konvention: Snapdragon

Ursprung: Okänt.

Skapad: Troligen 1980-talet.

Syfte: Avsikten är att fjärde hand skall kunna visa en specifik handtyp sedan de övriga spelarna bjudit var sin färg.

Beskrivning

När partnern klivit in med ett färgbud över en färgöppning och tredje hand bjuder ny färg, dubblar fjärde hand för att visa längd i den fjärde färgen och stöd i partnerns färg.

Tillämpning: Somliga par kräver 3-stöd för denna dubbling, andra nöjer sig med dubbelton.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2002-04-26

Beskrivet av:

Bertil G Johnson