Defensiv konvention: ACBL standard mot dubbeltydigt 2§

Ursprung: Ingår i amerikanska ACBL:s rekommendationer.

Skapad: 1990-tal.

Syfte: Avsikten är konstruktivt bemöta en 2§-öppning som antingen är kravöppning eller visar en svag 2-öppning i ruter.

Beskrivning

2¨ används som uteslutningsbud, dvs en upplysningsdubbling av ruter.

Dubbelt är antingen någon annan 13-15-hand eller en stark hand vilken som helst.

Högre bud används som mot en svag 2¨-öppning.

I fjärde hand (efter 2§ - pass - 2¨) bjuder man som mot en svag 2¨-öppning. Om tredje hand bjuder någonting anat är dubbelt upplysningsdubbling.

Tillämpning: Efter 2§ - D - pass är alla bud naturliga utom 3§, som är rondkrav. Efter 2§ - D - 2¨ är alla bud naturliga utom dubbelt (svarsdubbling) och 3¨ (rondkrav).

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2002-03-22

Beskrivet av:

Bertil G Johnson