Defensiv konvention: ACBL standard mot trefärgsvisande 2©

Ursprung: Ingår i amerikanska ACBL:s rekommendationer.

Skapad: 1990-tal.

Syfte: Avsikten är konstruktivt bemöta en 2©-öppning som visar 3-färgshand med kort ruter.

Beskrivning

Dubblingen visar 5+ hjärter och minst öppningsstyrka och 2ª samma handtyp med spader.

2NT är naturligt med 15-17 hp.

3-bud i färg visar god öppningsstyrka (i högfärg mycket god).

I fjärde hand (efter 2© - pass - pass) är dubblingen upplysningsdubbling med inriktning på ruter-spader. Om tredje hand bjudit en färg, är dubbelt upplysningsdubbling av denna.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2002-03-22-

Beskrivet av:

Bertil G Johnson