Defensiv konvention: ACBL standard mot högfärgsvisande 2©

Ursprung: Ingår i amerikanska ACBL:s rekommendationer.

Skapad: 1990-tal.

Syfte: Avsikten är konstruktivt bemöta en 2©-öppning som visar båda högfärgerna (Ekrens, Flannery).

Beskrivning

Dubblingen är upplysningsdubbling med inriktning på lågfärgerna. Övriga bud är naturliga.

Tillämpning:

Efter 2© - D - pass används 2ª som allmänt invitbud medan övriga bud är naturliga.

Efter 2© - D - ny färg används dubbelt som svarsdubbling.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2002-03-22

Beskrivet av:

Bertil G Johnson