Defensiv konvention: ACBL standard mot mörkt 2ª

Ursprung: Ingår i amerikanska ACBL:s rekommendationer.

Skapad: 1990-tal.

Syfte: Avsikten är konstruktivt bemöta en 2ª-öppning som visar en spärröppning i endera lågfärgen.

Beskrivning

Dubblingen visar antingen 13-15 hp med minst 3-4 eller 4-3 i högfärgerna eller 18+ hp utan speciella färglängder.

2NT visar en balanserad hand med 16-18 hp.

3§ visar båda högfärgerna med 15-18 hp.

3¨ och 3© är överföringsinkliv (hjärter respektive spader) med 5+färg och 15 hp eller bättre.

3ª visar en stark enfärgshand med endera lågfärgen.

Tillämpning:

På andra hands 3§ används 3¨ för att söka den bättre högfärgen.

På andra hands 2NT används den vanliga 2NT-budgivningen.

På andra hands 3¨ och 3© bjuder partnern som om inklivshanden har 16-17 hp.

På andra hands 3ª söker partnerns klöverbud lågfärgen, medan 4¨ används som allmän slaminvit.

Variationer: Samma lösning rekommenderas också mot en 2NT-öppning som visar en spärröppning i endera lågfärgen. Dubblingen visar då balanserade händer med 14+ hp.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2002-03-22

Beskrivet av:

Bertil G Johnson