Defensiv konvention: JohnDix

Ursprung: Bertil G Johnson.

Skapad: 1990-tal, beskriven i Bridgetidningen 1999.

Syfte: JohnDix är en metod mot 2¨ Multi som använder Dixons idé om färgbud som upplysningsdubblingar.

Beskrivning

Dubblingen i andra hand visar 15+ hp balanserad eller 18+ hp obalanserad, medan 2© och 2ª är upplysningsdubblingar av den andra högfärgen med 3+kortsfärg (normalt 4+). Enfärgshänder visas antingen med direkta färgbud eller via 2NT:

    Högfärg: 3-bud med 5,5-6 förlorare (ca 13-15 hp) eller 2NT med 4,5-5 förlorare

    Lågfärg: 2NT med 5,5-6 förlorare, direkt 3-bud med 4,5-5

Flertydiga 2NT innehåller alltså den starkare högfärgshanden men den svagare lågfärgshanden. Skälet är att partnern skall kunna "gå ned" i 3§ även med litet plusvärden i ett högfärgskontrakt.

Tvåfärgshänder med Acol2-styrka beskrivs med 4-bud i lågfärgen med sidohögfärg eller 3NT med båda lågfärgerna.

På händer med 4-korts högfärg och 5-korts lågfärg måste man passa i första ronden. Den handtypen kan visas i andra budronden med 3-bud i lågfärgen.

I fjärde hand (efter 2¨ - pass - 2©) betyder dubblingen UD av hjärter eller 15+ balans. 2ª är naturligt och lågfärgsbud visar 4+ spader och 5+ lågfärg. …vriga bud är desamma som i andra hand.

Tillämpning: På dubblingen använder partnern Lebensohl med 2© och 2ª som sign-off mot en 15-17-sang. Detsamma gäller efter "dubblingarna" 2© och 2ª.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2002-03-22

Beskrivet av:

Bertil G Johnson