Defensiv konvention: Kleinman

Ursprung: Konventionen är uppkallad efter sin uppfinnare, Danny Kleinman.

Skapad: 1990-talet.

Syfte: Kleinman är en metod mot 2¨ Multi.

Beskrivning

I andra hand är dubblingen upplysningsdubbling av hjärter och 2NT upplysningsdubbling av spader. 2-buden i högfärg visar färgen och en lågfärg. 3-bud är naturliga. Starka tvåfärgshänder med hjärter och lågfärg visas med 4-bud i lågfärgen.

Andra hand passar med följande handtyper:

    stark (16+) balanserad hand – dubbling i andra ronden

    4-korts högfärg och längre lågfärg – 3-bud i lågfärgen i andra ronden

    stark tvåfärgshand med spader – 4-bud i lågfärgen i andra ronden

I fjärde hand (efter 2¨ - pass - 2©) är dubblingen UD av hjärter och övriga bud naturliga.

Tillämpning: Någon reglering av fortsatt budgivning har inte stått att finna.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2002-03-22

Beskrivet av:

Bertil G Johnson