Defensiv konvention: Liberty

Ursprung: Okänt.

Skapad: Troligen tidigt 1990-tal.

Syfte: Liberty är en metod mot 2¨ Multi och liknande öppningar.

Beskrivning

Basen i Liberty är den s.k. Liberty-dubblingen, som är en upplysningsdubbling av någon annan färg än den faktiskt bjudna. Dubblingen kan vara aggressiv med korthet i en färg som öppnaren kan ha med en svag hand (dvs endra högfärgen i normalfallet).

Lägsta färgbud är naturliga. Om färgen är en som öppningshanden inte kan ha med en svag hand är styrkan begränsad till 10-14 hp; annars fordras sund öppningsstyrka och uppåt.

Hoppinkliv är naturliga med goda enfärgshänder.

3NT visar en balanserad hand med 19-22 hp.

Pass, följt av en dubbling används för starka balanserade händer: 15-18 eller 23+ hp. (Med den starkare handtypen måste man emellertid dubbla direkt om Multi-öppningen inte har någon stark variant.)

Pass, följt av färgbud visar en begränsad hand om färgen är en som öppningshanden kunde ha (se lägsta färgbud) och annars en tvåfärgshand med bjuden färg och den objudna högfärgen.

2NT är konventionellt med endera av två handtyper: en upplysningsdubbling av öppningsfärgen eller en bra enfärgshand med endera lågfärgen (bara klöver om öppningsbudet var 2¨).

Fjärde hand använder naturliga sangbud (16-18) och färginkliv (öppningsstyrka). Dubblingen är upplysningsdubbling och hopp till 4§ eller 4¨ visar den bjudna färgen och den objudna högfärgen.

Tillämpning: På Liberty-dubblingen används Lebensohl i den tillämpning som man använder efter dubbling av en naturlig svag 2-öppning.

Om tredje hand bjuder en färg (oftast 2©) och detta följs av två pass, är det bara 2NT som visar längd i den senast bjudna färgen - allt annat visar att det var den som Liberty-dubblingen avsåg.

Om dubblaren återkommer med ett bud i den dubblade färgen är detta naturligt och visar bättre kort än ett direkt bud i färgen.

På andra hands 2NT passerar inte partnern 3§ utan förhoppningar om utgång.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2002-03-22

Beskrivet av:

Bertil G Johnson