Defensiv konvention: Multi mot Multi

Ursprung: Enligt uppgift heter uppfinnaren Ed Sheldon.

Skapad: Troligen sent 1970-tal.

Syfte: Multi mot Multi är en metod mot 2¨ Multi.

Beskrivning

Grundbulten i Multi mot Multi är en Multi-dubbling, som lovar öppningsstyrka med 5+ kort i endera högfärgen. 2© och 2ª kan därmed användas på begränsade enfärgshänder (8-12 hp) – med väsentligt starkare händer hoppar man till 3-tricksnivån eller dubblar först.

Tillämpning: Partnern besvarar dubblingen ungefär som öppningsbudet 2¨ Multi. 2NT är det enda kravbudet. 2© är negativt i hjärter men kan dölja invitstyrka om dubblarens färg är spader. 2ª lovar invitstyrka i hjärter men är sign-off i spader.

Kravbudet 2NT kan hanteras på samma sätt som efter öppningsbudet 2¨ Multi, t.ex. så att dubblaren visar sin färg med minimum och visar lågfärg med maximum.

Om tredje hand bjuder en högfärg är partnerns dubbling UD och i övrigt används Lebensohl.

Varianter: Robin Michaels har kompletterat originalet med en överföringsmodell, där 2© visar en 15-18-sang och 2ª respektive 2NT visar konstruktiva enfärgshänder i klöver respektive ruter. Direkta 3§ och 3¨ används då som svaga naturliga bud.

På "2©-sangen" kan partnern passa eller bjuda 2ª som sign-off. I övrigt används Lebensohl med kravtempo på direkta bud.

David Stevenson har byggt vidare på Michaels idé. Dubblingen inkluderar i hans version också en balanserad 19-22-hand samt (4441) med 19+ hp. Hopp till 3© och 3ª visar tvåfärgshänder med Acol2-styrka och den bjudna färgen plus en lågfärg.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2002-03-22

Beskrivet av:

Bertil G Johnson