Defensiv konvention: Truscott mot 2§

Ursprung:  Alan Truscott.

Skapad: 1970-tal.

Syfte: Avsikten är först och främst att störa den starka 2§-öppningen men givetvis också att hitta en uppoffring

Beskrivning

Följande bud på 2§ visar tvåfärgshänder:

 

D

klöver och hjärter

2¨

ruter och hjärter

2©

hjärter och spader

2ª

spader och klöver

2NT

ruter och spader

3§

klöver och ruter

 

Tillämpning: Eftersom färgkombinationen är känd för partnern, kan denne direkt bjuda till önskad nivå.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2002-03-22

Beskrivet av:

Bertil G Johnson