Bertil G Johnson - Redaktör Defensiva konventioner

Bertil

Synpunkter på urval och innehåll tas tacksamt emot per e-mail.

Strukturen i denna del av Syskon utgår från den situation som uppstår genom öppningssidans budgivning.
Huvudindelningen är följande:

0061. Konventioner med flera tillämpningar
0062. Naturliga 1-tricksöppningar i färg
0063. Naturlig 1-sangöppning
0064. Naturliga 2-öppningar i färg
0065. 3- och 4-öppningarr
0066. Passöppningar
0067. Konventionella 1-tricksöppningar i färg
0068. Konventionella 2-tricksöppningar

0061. Konventioner med flera tillämpningar
Lebensohl Aktuell 011210
Modern Lebensohl Aktuell 011210
Rubensohl Aktuell 011210
"Scrambling 2NT" Aktuell 011210
"Good-Bad 2NT" Aktuell 011210

0062. Naturliga 1-tricksöppningar i färg
Saknas t.v. Upplysningsdubblingen
Saknas t.v. Överföringsinkliv
Saknas t.v. Canapéinkliv
Saknas t.v. Spelsticksbaserade hoppinkliv
Saknas t.v. Svaga hoppinkliv
Saknas t.v. Tvåfärgsvisande metoder
Saknas t.v. SnapDragon
Saknas t.v. Sandwichdubbling
Saknas t.v. Svarsdubbling

0063. Naturlig 1-sangöppning
Saknas t.v. Att välja sangförsvar
Saknas t.v. Astro och varianter
Saknas t.v. Brozel
Saknas t.v. Cappelletti
Saknas t.v. Crash
Saknas t.v. Trash
Saknas t.v. DONT
Saknas t.v. Hamilton -- se Cappelletti

0064. Naturliga 2-öppningar i färg
Saknas t.v. Metoder mot svaga 2-öppningar
Saknas t.v. Metoder mot Lucas/Muiderberg
Saknas t.v. Metoder mot Ekrens 2 hjärter
Saknas t.v. Metoder mot Flannery 2 hjärter

0065. 3- och 4-öppningar
Saknas t.v. Metoder mot spärrande 3-öppningar
Saknas t.v. Metoder mot "gambling" 3NT

0066. Passöppningar
Saknas t.v. Metoder mot färgvisande pass-öppningar
Saknas t.v. Metoder mot styrkevisande pass-öppningar

0067. Konventionella 1-tricksöppningar i färg
Saknas t.v. Metoder mot stark 1 klöver-öppning
Saknas t.v. Metoder mot dubbeltydig 1 klöver-öppning
Saknas t.v. Metoder mot stark 1 ruter-öppning
Saknas t.v. Metoder mot mörk 1 ruter-öppning
Saknas t.v. Metoder mot mörk 1 klöver-öppning (t.ex. Magic)
Saknas t.v. Metoder mot nonsensöppningar

0068. Konventionella 2-tricksöppningar
Saknas t.v. Metoder mot stark 2 klöver-öppning
Saknas t.v. Metoder mot flertydig 2 klöver-öppning
Saknas t.v. Metoder mot Metoder mot stark 2 ruter-öppning
Saknas t.v. Metoder mot Multi 2 ruter-öppning
Saknas t.v. Metoder mot Ekrens 2 ruter
Saknas t.v. Metoder mot mörka 2-öppningar (Terrorist, Polsk sax etc)
Saknas t.v. Metoder mot konventionell 2-sangöppning

Tillbaka

Utkast till struktur för motbudskomplexet

Bertil G Johnson

Jag vill göra en liten skillnad mellan konventioner och tillämpningar, även om gränsen inte alltid är glasklar. En konvention kan då ha olika tillämpningar ? antingen i olika situationer (Lebensohl kan användas efter egen sangöppning eller efter upplysningsdubbling på 2-läget) eller med varierande svarsstrukturer (upplysningsdubblingen kan användas med eller utan ett Herbertnegativ).

Det är naturligt att strukturera motbudskonventionerna utifrån den situation som uppstår genom öppningssidans budgivning. En huvudstruktur kan då se ut så här:

Konventioner med flera tillämpningar

 Lebensohl

 Rubensohl

 Svarsdubbling

Naturliga 1-tricksöppningar i färg

 Upplysningsdubblingen

 Överföringsinkliv

 Canapéinkliv

 Svaga hoppinkliv

 Spelsticksbaserade hoppinkliv

 Tvåfärgsvisande metoder

 SnapDragon

 Sandwichdubbling

Naturlig 1-sangöppning

 Allmänt om sangförsvar; konstruktiva och destruktiva metoder

Naturliga 2-öppningar i färg

 Metoder mot svaga 2-öppningar

 Metoder mot Lucas/Muiderberg

 Metoder mot Ekrens 2©

Naturliga 3-öppningar i färg

Konventionella 1-tricksöppningar i färg

 Metoder mot stark 1§-öppning

 Metoder mot stark 1¨-öppning

 Metoder mot mörk 1¨-öppning

 Metoder mot nonsensöppningar

Konventionella 2-tricksöppningar i färg

 Metoder mot stark 2§-öppning

 Metoder mot flertydig 2§-öppning

 Metoder mot stark 2¨-öppning

 Metoder mot Multi 2¨-öppning

 Metoder mot Ekrens 2¨

 Metoder mot mörka 2-öppningar (Terrorist, Polsk sax etc)

Konventionell 2-sangöppning