Defensiv-konvention: Antinonsens

 

Ursprung: Antinonsens har utvecklats av Tjolpe Flodqvist och Anders Morath.

 

Skapat datum: Runt 1980.

 

Syfte: Antinonsens är en genomarbetad metod mot nonsensöppningar - bud som definitionsmässigt är svaga (högst 7-9 hp) och som inte visar någon speciell färg. Dessa förekommer först och främst i system där öppningspasset har en konstruktiv betydelse.

 

Beskrivning

Basen i Antinonsens är en dubbling som visar öppningsstyrka och antingen en balanserad hand eller längd i öppningsfärgen.

Högfärgsbud på 1-läget är naturliga öppningsbud enligt det egna systemet (12-16 hp), medan 1NT och högre är överföringsinkliv som visar närmast högre färg (öppningsfärgen undantagen; med den dubblar man ju). När en högfärg kunde ha bjudits på 1-tricksnivån visar överföringen till den en 17+hand.

Inkliven 2© och 2ª berättar om trefärgshänder med kort öppningsfärg. Hjärterbudet ligger i intervallet 12-16 hp och spaderbudet visar minst 17. 2NT betyder en lågfärgshand med minst 5-5 och 11-14 hp.

2¨ är det enda bud som varierar med öppningsfärgen men det visar alltid 17+ hp. På 1ª-öppning visar det hjärter och på 1© spader (du hade ju dubblat med längd i öppningsfärgen). 

Tillämpning: I Antinonsens definieras en lång rad situationer i den följande budgivningen. En hel del av dessa preciseringar bygger på det offensiva systemet och skulle här kräva för stort utrymme att beskriva.

Dubblingen kan innehålla händer av väldigt olika typer men partnern utgår inledningsvis från att det gäller en 13-15-sang. Högfärgsbud och 1NT är svaga bud, medan 2§ och 2¨ används som dubbel Stayman, 8-11 respektive 12+ hp.

På 2§ visar dubblaren minimum genom att visa högfärg eller bjuda 2¨. Högre bud är utgångskrav.

På 2¨ bjuder dubblaren 2NT med alla balanserade händer, medan naturliga färgbud visar att det handlade om längd i öppningsfärgen.

På överföringsinkliven accepterar partnern överföringen om det inte ser ut att finnas utgångschans. Bud i färgen över den visade är konventionellt rondkrav.

På trefärgsvisande 2© och 2ª används Lebensohl, dvs sign-off bjuds via 2NT, medan direkta färgbud är inviter.

Variationer: Även om Antinonsens ursprungligen utvecklades som ett försvar mot 0-9-händer, så kan det med vissa variationer användas även mot något starkare icke färgvisande öppningar, typ slaskruter.

 

Länkar:

http://w1.836.telia.com/~u83604040/carrot/carrotdef_1.html #Antinonsens

Version & datum:

1 - 2002-02-20

Beskrivet av:

Bertil G Johnson