Defensiv-konvention: Cliff

 

Ursprung: Konventionen kommer från England men upphovsmannen är okänd.

 

Skapat datum: 1980-talet.

 

Syfte: Cliff är utvecklat för att bemöta polsk klöver, såväl konstruktivt som destruktivt. Metoden används också mot andra typer av klöveröppningar.

 

Beskrivning

Färginkliven från 2© och uppåt är svaga - rena spärrar på 3-tricksnivån och 5+färg med sidofärg på 2-tricksnivån.

Övriga aktioner är konstruktiva:

 

D

Egen sangöppning.

Lägsta färgbud

och 1NT

Överföringsinkliv.

2¨

Högfärgerna.

2NT

Lågfärgerna.

 

Tillämpning: Någon precisering av den fortsatta budgivningen har inte stått att finna. Det mesta tycks emellertid kunna hanteras med enkel logik.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2002-02-20

Beskrivet av:

Bertil G Johnson