Defensiv-konvention: Crash

 

Ursprung: Okänt.

 

Skapat datum: 1990-talet.

 

Syfte: Crash utvecklades för att störa starka klöveröppningar men används också som destruktivt sangförsvar.

 

Beskrivning

Crash står för Color, RAnk, SHape (färg, valör, form). Inkliven i högfärg är naturliga, medan följande bud visar “mörka“ tvåfärgskombinationer:

 

D

Antingen röda eller svarta färger (C)

1NT

A antingen högfärger eller lågfärger (RA)

2§

Antingen runda eller spetsiga färger (SH)

 

Partnern prefererar nedifrån med båda kombinationerna i åtanke.

Exempel: på dubbelt, preferera röd färg utan klöveranpassning.

 

Tillämpning: Partnern prefererar nedifrån med båda kombinationerna i åtanke. Multi-principen - att man visar positivt intresse för en färg man passerar - tillämpas.

 

Kommentar: I sin enkelhet är Crash mycket svårhanterat för öppningssidan.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2002-02-20

Beskrivet av:

Bertil G Johnson