Defensiv-konvention: DOBC

 

Ursprung: Konventionen lanserades av Marty Bergen.

 

Skapat datum: 1990.

 

Syfte: Förkortningen står för "Disturb Opponents' Big Club", vilket klargör det destruktiva syftet – och även att detta är en släktning till sangförsvaret DONT.

 

Beskrivning

Uppbyggnaden är i stort sett densamma som i det besläktade sangförsvaret:

 

D

Någon enfärgshand (inte klöver)

1¨

Ruter och en annan färg

1©

Högfärgerna

1ª

Spader och klöver

1NT

Hjärter och klöver

2§

Enfärgshand i klöver

 

Tillämpning: På dubblingen söker partnern färgen med 2¨ (passbart), medan andra bud är naturliga.

På 1¨, 1© och 1ª är partnerns enda kravbud 1NT. Lägsta färgbud - t.ex. (1§) - 1¨ - (pass) - 1© – söker andrafärgen och kan avpassas. Om partnern går förbi lägsta färgbud är det naturligt med 6+färg. Höjningar är primärt spärrande.

 

Variationer: Principen att man har den färg man bjuder fullföljs inte i originalet. Det finns därför de som vänder på betydelsen av 1NT och 2§, så att det senare visar mjukfärgerna.

 

Kommentar: Spelar man DONT mot sangöppning kan det vara bekvämt med en liknande metod mot stark klöver. Annars är denna lösning ganska harmlös.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2002-02-20

Beskrivet av:

Bertil G Johnson