Defensiv-konvention: Lützen

 

Ursprung: Anders Ljung och Krister Ahlesved konstruerade metoden på tåget hem från en tävling där några brickor gått snett.

 

Skapat datum: 1995.

 

Syfte: Lützen är en kombinerat konstruktiv och destruktiv metod mot konventionella lågfärgsöppningar (dubbeltydig klöver, "slaskruter", polsk klöver etc) - däremot inte mot entydigt stark klöver.

 

Beskrivning

Pass på öppningsbudet är antingen naturligt eller visar en balanserad hand med 18+ hp. På öppningsbudet 1¨ innefattar det också en 18+hand med 5+ klöver.

 

D, 1¨, 1©

Överföringsinkliv med minst fyra kort i tangentfärgen. Styrkan är 11+ hp men kan vara ned till 8+ med 5+längd i tangentfärgen.

1ª

något av ett nonsensbud: 0-10 hp med minst 4-4 i två okända färger eller någon 5+färg.

1NT

naturligt med 14-17 hp.

2§

naturligt med 5+färg och 11-17 hp på 1¨-öppning. På 1§-öppning visar det 5-12 hp med minst 4-5 eller 5-4 i högfärgerna.

 

Övriga 2-bud i färg är naturliga och svaga.

Tillämpning: Efter öppning och två pass måste fjärde hand gardera den starka passhanden. Färgbud är då normala balanseringsbud, medan dubblingen är den allmänna garderingen.

Efter överföringsinkliv och mellankommande pass bjuder partnern den visade färgen med en hand där han hade passat på ett naturligt inkliv. Ny färg och sangbud har samma innebörd som efter ett naturligt inkliv.

När 1ª-inklivet följs av pass, visar partnerns 1NT en egen 16-18-sang. Övriga bud är naturliga.

Om 1ª-inklivet dubblas, kan partnern redubbla för att visa ett eget spaderinkliv. Pass är neutralt och uppmanar inklivshanden att "slinka":

1NT lovar 6-10 hp

2§ kan vara naturligt men också inleda en flykt med ruter och en högfärg. När 2§ dubblas, bjuder inklivshanden 2¨ med spader och redubblar med hjärter.

2¨ kan vara naturligt men också inleda en flykt med båda högfärgerna. När 2¨ dubblas, redubblar då inklivshanden.

Kommentar: Fördelen med Lützen är att man har ett enhetligt försvar mot alla de olika begränsade lågfärgsöppningar som florerar -- inklusive 3+ lågfärg om man vill.

Det svaga och "mörka" 1ª-inklivet är enligt de flesta systemregler inte tillåtet mot naturliga lågfärgsöppningar, dvs 3+färg.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2002-02-20

Beskrivet av:

Bertil G Johnson