Metoder mot konventionella lågfärgsöppningar

Öppningsbuden 1§ och 1¨ används i många budsystem som konventionella. Att ha specifika motmedel mot varje variant är höggradigt minneskrävande. En förnuftig strategi är att hålla sig till en eller ett par invanda motmetoder, så att man vid bordet bara behöver bestämma vilken som gäller mot den aktuella konventionen.

Vad behöver man då?

Mot entydigt stark klöver kan man avstå från inblandning utan att ta några större risker att missa ett eget kontrakt. I den moderna bridgen räcker emellertid inte detta. Klöveröppningen är känslig i och med att fördelning m.m. inte klarläggs förrän senare. En tidig störning kan skära av öppningssidans inövade budsekvenser och därmed ställa till problem.

Om vi kallar detta ett klöverförsvar, bör detta kännetecknas av hög aggressivitet. Risken att bli straffdubblad är mindre än de flesta tror. Eftersom den starka handen inte hunnit visa sin karaktär, är öppningssidan först och främst inriktad på att hitta ett eget kontrakt. Aggressiva par ger sig därför gärna in mot en klöveröppning med 9-10 förlorare i rätt zoner. Det är emellertid viktigt att klara ut vilka marginaler man tillämpar i motbudgivningen - inte så mycket för risken att inklivet straffdubblas som för att partnern skall veta hur högt man kan pressa.

På SysKon finns f.n. följande klöverförsvar beskrivna:

·         Mathe

·         Truscott

·         CRASH

·         DOBC

·         Suction

·         Uteslutningsbud

·         Super-Suction

Helt annat är förhållandet med begränsade konventionella lågfärgsöppningar (t.ex. "bästa lågfärg", dubbeltydig klöver, "slaskruter" och polsk klöver). Där kan motsidan mycket väl ha både utgång och slam, vilket gör att det måste finnas en konstruktiv kontroll.

Ett generellt lågfärgsförsvar med bred användbarhet är Lützen. Ett annat är Cliff.

I en klass för sig själva hamnar s.k. "fert"-bud, svaga nonsensöppningar, ofta 1¨ med 0-7 hp oavsett fördelning. Även mot dessa kan förstås ett allmänt lågfärgsförsvar användas, men det är i allmänhet inte tillräckligt.

Den otvivelaktigt mest förfinade metoden mot nonsensöppningar är Antinonsens.

Ytterligare ett par konventionella lågfärgsöppningar kan behöva kommenteras.

Den gamla beredskapsklövern används fortfarande och förnekar i sin renaste form annan 5-kortsfärg. Det kan alltså handla om singel i öppningsfärgen. I och med det kan man komma besvärligt till i motbudgivningen om man behandlar 1§-öppningen som naturlig. Förmodligen är klöverförsvaret det effektivaste motmedlet.

Alldeles speciell är Magic Diamonds mörka klöveröppning som innehåller alla händer i styrkeintervallet 12-16 hp. Den är till naturen en stark klöver, bara något svagare, och därmed är det logiskt att bemöta den med klöverförsvaret men med en mer konstruktiv behandling.