Defensiv-konvention: Suction

 

Ursprung: Oklart.

 

Skapat datum: 1980-talet.

 

Syfte: Suction utvecklades för att störa starka klöveröppningar men har också i en modifierad form kommit att användas som sangförsvar.

 

Beskrivning

I originalversionen är dubblingen och samtliga lägsta inkliv dubbeltydiga: antingen en enfärgshand i tangentfärgen eller en tvåfärgskombination. Så här blir det:

 

D

Ruter eller hjärter och spader

1¨

Hjärter eller spader och klöver

1©

Spader eller klöver och ruter

1ª

Klöver eller ruter och hjärter

1NT

Klöver och hjärter

2§

Ruter och spader

 

Tillämpning: Partnern hanterar de flertydiga inkliven ungefär som man hanterar en Multi-öppning. Det normala är att bjuda tangentfärgen på lämplig nivå. Går man förbi tangentfärgen, visar detta anpassning.

 

Låt säga att budgivningen inletts 1§ - 1© - pass. Din hand är denna:

ª D 7 5 3   © 6 5 3   ¨ K 8 6 5 2   § 8

Partnern har alltså spader eller lågfärgerna. Visst tål du 3-tricksnivån, så 3¨ talar om att både den färgen och spader passar fint.

 

Variationer: Det förekommer en del variationer när det gäller vilka kombinationer de olika buden visar.

En variant är att kombinera Suction med uteslutningsbud. Den varianten redovisas i ett särskilt avsnitt, Super-Suction.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2002-02-20

Beskrivet av:

Bertil G Johnson