Defensiv-konvention: Super-Suction

 

Ursprung: Oklart.

 

Skapat datum: 1980-talet.

 

Syfte: Super-Suction är avsett att maximera möjligheterna att störa starka klöveröppningar.

 

Beskrivning

Super-Suction kombinerar Suction och uteslutningsbud.

Dubblingen och färginkliven på 1-tricksnivån är upplysningsdubblingar av den bjudna (dubblade) färgen och visar följaktligen längd i de övriga.

Högre bud är dubbeltydiga - antingen en enfärgshand i tangentfärgen eller en tvåfärgskombination:

 

1NT

Klöver eller ruter och hjärter

2§

Ruter eller hjärter och spader

2¨

Hjärter eller spader och klöver

2©

Spader eller klöver och ruter

2ª

Ruter och spader

2NT

Klöver och hjärter

 

Tillämpning: Partnerns hantering av uteslutningsbuden är tämligen okomplicerad: det är bara att välja färg och nivå utifrån vad man bestämt om lämplig styrka för inblandningen.

Partnern hanterar de flertydiga inkliven ungefär som man hanterar en Multi-öppning. Det normala är att bjuda tangentfärgen på lämplig nivå. Går man förbi tangentfärgen, visar detta anpassning.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2002-02-20

Beskrivet av:

Bertil G Johnson