Defensiv-konvention: Truscott mot stark klöver

 

Ursprung: Metoden är uppkallad efter sin upphovsman, Alan Truscott.

 

Skapat datum: 1970-talet.

 

Syfte: Truscott lanserades som ett konstruktivt motmedel mot stark klöver, dvs med ambitionen att konkurrera om slutbudet.

 

Beskrivning

Lägsta färgbud på klöveröppningen är naturliga. Övriga bud visar tvåfärgshänder enligt följande:

 

D

Hjärter och klöver

1NT

Ruter och spader

2¨

Ruter och hjärter

2©

Hjärter och spader

2ª

Spader och klöver

2NT

Lågfärgerna

 

Tillämpning: Ingenting hindrar förstås att Truscott används på betydligt svagare händer än upphovsmannen avsåg.

Partnerns lägsta sangbud är alltid rondkrav så länge öppningssidan inte bjudit ett andra bud.

Kommentar: Att de tvåfärgsvisande buden är entydiga underlättar förstås för partnern att spärra men gör det också lättare för öppningssidan att välja strategi.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2002-02-20

Beskrivet av:

Bertil G Johnson