Defensiv-konvention: Uteslutningsbud

 

Ursprung: Uteslutningsbud användes av Avarelli-Belladonna på 1950-talet som svar på upplysningsdubblingar.

 

Skapat datum: Tillämpningen mot klöveröppningar dök upp på 1970-talet.

 

Syfte: Uteslutningsbud kan användas mer eller mindre konstruktivt mot alla öppningsbud som inte visar någon färg. Mot stark klöver är en ganska destruktiv tillämpning naturlig. Avsikten är att kunna blanda sig i budgivningen med händer som inte har en tydlig en- eller tvåfärgskaraktär.

 

Beskrivning

Dubblingen och färginkliven på 1-tricksnivån är upplysningsdubblingar av den bjudna (dubblade) färgen och visar följaktligen längd i de övriga.

Tillämpning: Partnerns hantering av uteslutningsbuden är tämligen okomplicerad: det är bara att välja färg och nivå utifrån vad man bestämt om lämplig styrka för inblandningen.

Variationer: Det förekommer en del variationer när det gäller vilka kombinationer de olika buden visar.

En kombination av uteslutningsbud och Suction redovisas i ett särskilt avsnitt, Super-Suction.

 

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2002-02-20

Beskrivet av:

Bertil G Johnson