Defensiv konvention: Aspro

Ursprung:

Terence Reese

Skapad:

Sent 1960-tal. Lite kuriosa: Aspro var ett populärt huvudvärkspulver en gång i tiden

Syfte:

Denna bearbetning av Astro avsåg att förbättra hanteringen av högfärgerna i ett konstruktivt sangförsvar.

Beskrivning

Aspro bygger på principen om “ankarfärg“, på så sätt att inklivet 2§ visar minst 4-korts hjärter (ankarfärgen) och en annan färg. 2¨ visar samma handtyp med spader som ankarfärg och en lågfärg som sidofärg. Inkliven 2© och 2ª är naturliga. Därtill kommer specifika inkliv för riktiga "tvåfärgsmonster":

2NT visar 6-5 eller 5-6 i de svarta färgerna

3§ visar 6-5 eller 5-6 i lågfärgerna

3¨ visar 6-5 eller 5-6 i de röda färgerna

3© visar 6-5 eller 5-6 i högfärgerna

Med anpassning i ankarfärgen skall partnern bjuda den på samma nivå som om inklivshanden öppnat i färgen. 2NT är rondkrav. Vissa av partnerns bud har dessutom specifik betydelse:

     2§ - 2¨ förnekar 3-stöd i hjärter och är passbart med längd

     2§ - 2ª visar 6-kortsfärg

     2§ - 3§ visar sexkorts klöver och trekorts spader

     2¨ - 2© förnekar 3-stöd i spader och är passbart med längd

     2¨ - 3§ visar sexkorts klöver och trekorts hjärter

Med båda högfärgerna kliver man in med 2§ och över 2¨ visar då 2ª 5-4 eller 5-5, medan 2© visar 4-5.

Om Aspro-inklivet dubblas, kan partnern passa för att visa minst fyra kort i färgen.

Varianter:

Aspro är en vidareutveckling av Astro. En annan bearbetning är Asptro. Båda beskrivs som fristående konventioner.

 

Version & datum:            1 - 2002-01-16

Beskrivet av:               Bertil G Johnson, Christer Enkvist