Defensiv konvention: Asptro

Ursprung:  Okänt.

Skapad:

Tidigt 1970-tal.

Syfte:

Denna bearbetning av Astro och Aspro avsåg att förbättra hanteringen av högfärgerna i ett konstruktivt sangförsvar.

Beskrivning

Asptro bygger på principen om “ankarfärg“, på så sätt att inklivet 2§ visar minst 4-korts hjärter (ankarfärgen) och en annan färg. 2¨ visar samma handtyp med spader som ankarfärg. Om inklivshanden har båda högfärgerna är ankarfärgen den sämre (kortare) av dem. Inkliven 2© och 2ª är naturliga.

Efter tredje hands pass prefererar partnern den kända färgen med acceptabelt stöd och en svag hand. Med andra svaga händer bjuder partnern reläfärgen. Pass är tänkbart med en långfärg och klena kort. Hoppar partnern över reläfärgen, är detta inviterande. Partnerns enda kravbud är 2NT.

Dubblar tredje hand, prefererar partnern den kända färgen med acceptabelt stöd och passar om den bjudna färgen kan spelas ifall det är partnerns okända. Annars bjuds reläfärgen. Redubbelt är allmänt styrkevisande med acceptans för den bjudna färgen.

 

Version & datum:            1 - 2002-01-16

Beskrivet av:               Bertil G Johnson