Defensiv konvention: Astro

Ursprung:

Metoden har danskt ursprung.

Skapad:

Omkring 1960.

Syfte:

Astro är ett primärt konstruktivt sangförsvar.

Beskrivning

Astro bygger på principen om “ankarfärg“, på så sätt att inklivet 2§ visar minst 5-4 eller 4-5 i hjärter (ankarfärgen) och en lägre färg. 2¨ visar samma handtyp med spader som ankarfärg. Inklivet 2NT visar en mycket stark hand, ofta tvåfärgad. Övriga bud är naturliga.

Med anpassning i ankarfärgen skall partnern bjuda den på samma nivå som om inklivshanden öppnat i färgen. 2NT är rondkrav. Vissa av partnerns bud har dessutom specifik betydelse:

     2§ - 2¨ förnekar 3-stöd i hjärter och är passbart med längd

     2§ - 2ª visar 6-kortsfärg

     2§ - 3§ visar sexkorts klöver och trekorts spader

     2¨ - 2© förnekar 3-stöd i spader och är passbart med längd

     2¨ - 3§ visar sexkorts klöver och trekorts hjärter

Om Astro-inklivet dubblas, kan partnern passa för att visa minst fyra kort i färgen.

Kommentar:

Idén med ankarfärg är effektiv från konstruktiv synpunkt, eftersom partnern redan från början har en hum om vad det handlar om och åtminstone grovt kan bedöma möjligheterna. Mindre lyckat är att högfärgskombinationen inte kan visas entydigt.

Varianter:

Aspro och Asptro är vidareutvecklingar av Astro. Båda beskrivs som fristående konventioner.

 

Version & datum:            1 - 2002-01-16

Beskrivet av:               Bertil G Johnson