Defensiv konvention: Brozel (Pinpoint Astro)

Ursprung:

Okänt.

Skapad:

Okänt.

Syfte:

Brozel är avsedd att vara en metod mot både starka och svaga sangöppningar.

Beskrivning

Dubblingen används för att visa en ospecificerad enfärgshand. 2-buden visar tvåfärgshänder:

     2§ klöver och hjärter

     2¨ ruter och hjärter

     2© högfärgerna

     2ª spader och en lågfärg

     2NT lågfärgerna

3-bud i färg visar kortfärg med (4-4-4-1)- eller (5-4-4-0)-fördelning, men denna del av konventionen används inte av alla.

Tillämpning

På dubblingen bjuder partnern 2§ (som kan passas av) för att landa i inklivshandens färg.

På 2-buden är 2NT rondkrav och minst invit när båda färgerna är kända. Direkta höjningar är rent spärrande.

Variant

Pinpoint Astro är nästan identisk med Brozel. Skillnaden är att dubblingen är straffbetonad.

Kommentar

Att Brozel saknar stark dubbling är en nackdel mot svaga sangöppningar. Däremot löser konventionen de flesta en- och tvåfärgskombinationer bättre än flertalet andra metoder.

Mot svag sang är en enkel justering att byta till Pinpoint Astro. Den starka dubblingen är förmodligen viktigare än de enfärgshänder som går förlorade.

 

Version & datum:            1 - 2002-01-16

Beskrivet av:                  Bertil G Johnson