Defensiv konvention: Cansino

Ursprung:

Metoden är utvecklad av det engelska paret Jeremy Flint - Jonathan Cansino.

Skapad:

1960-talet.

Syfte:

Cansino är ett sangförsvar som fokuserar på högfärgerna och 3-färgshänder.

Beskrivning

Inklivet 2§ visar en trefärgshand med klöver som en av färgerna, medan 2¨ lovar båda högfärgerna.

Partnerns färgbud på 2§ skall normalt passas av med 4-kortsfärg. 2NT är rondkrav på båda inkliven.

Kommentar:

Trefärgshänder är inte särskilt frekventa och inte heller direkt spelstarka.

 

Version & datum:            1 - 2002-01-16

Beskrivet av:                  Bertil G Johnson