Defensiv konvention: Conata

Ursprung:

Metoden är utvecklad av Mats Nilsland.

Skapad:

1970-talet.

Syfte:

Conata är avsedd att fungera som både konstruktiv och destruktiv metod mot sangöppningar.

Beskrivning

Alla 2-bud är överföringar till närmast högre färg, varefter inklivshanden kan precisera sitt innehav.

Kommentar: Överföringsbuden gör det möjligt att bjuda på både svaga och starka händer, eftersom inklivshanden har ett garantera andra bud. Problemet är att inklivet inte klargör om det är en en- eller tvåfärgshand det handlar om. I praktiken måste inklivshanden bestämma vad som skall spelas och hur högt man skall gå.

 

Version & datum:            1 - 2002-01-16

Beskrivet av:                  Bertil G Johnson