Defensiv konvention: DONT

Ursprung:

Konventionen lanserades av Marty Bergen.

Skapad:

1989.

Syfte:

DONT (Disturb Opponents' NT) är ett destruktivt sangförsvar med konstruktiva inslag.

Beskrivning

Dubblingen visar en ospecificerad enfärgshand. Följande 2-bud visar tvåfärgskombinationer:

2§ visar klöver och någon annan färg

2¨ visar ruter och en högfärg

2© visar högfärgerna

2NT visar en mycket stark hand med minst (65) i en högfärg och en lågfärg

3NT visar en mycket stark hand med minst 5-5 i högfärgerna

Därtill används 2ª för att visa en enfärgshand i spader, som då är svagare än den som dubblingen visar. 3-bud i färg är rena spärrar.

Tillämpning

På dubblingen söker partnern färgen med 2§ (passbart), medan andra bud är naturliga. Inklivshanden bjuder sin färg och kan visa utgångsintresse genom att göra det på 3-läget. När inklivshanden visar spaderfärg, är handen bättre än för ett direkt 2ª-inkliv.

På 2¨, 2© och 2ª är partnerns enda kravbud 2NT. Lägsta färgbud – t.ex. (1NT) - 2¨ - (pass) - 2© – söker andrafärgen och kan avpassas. Om partnern går förbi lägsta färgbud är det naturligt med 6+färg. Höjningar är primärt spärrande.

Kravbudet 2NT är stark utgångsinvit och söker andrafärgen.

Om öppningssidan bjuder efter ett DONT-inkliv dubblar (redubblar) partnern för att söka den okända färgen. Andra bud är naturliga.

Varianter

En ganska vanlig tillämpning är att skilja mellan direktinklivet 2ª och dubbelt följt av 2ª så att det förstnämnda visar en bättre färg (och således inte mindre styrka).

DONT - Washington syftar till att klargöra färglängderna tydligare än originalversionen av DONT. Se separat beskrivning.

 

Version & datum:            1 - 2002-01-16

Beskrivet av:                  Bertil G Johnson