Defensiv konvention: DONT - Washington

Ursprung:

Denna bearbetning av DONT tillskrivs Lynn Deas.

Skapad:

1990-talet.

Syfte:

Som originalversionen av DONT är detta ett destruktivt sangförsvar med konstruktiva inslag.

Beskrivning

Dubblingen innefattar flera handtyper:

    enfärgshand i ruter eller hjärter (a)

    fyrkorts högfärg med längre lågfärg (b)

    stark enfärgshand i spader eller klöver (c)

    stark tvåfärgshand i högfärgerna (d)

2§ och 2¨ visar 3+färg (oftast 4+) och en ospecificerad högfärg.

2© visar en begränsad hand med båda högfärgerna.

2ª visar en begränsad enfärgshand i spader.

Tillämpning

På dubblingen bjuder partnern 2§ för att spela inklivshandens lågfärg och 2¨ för att spela högfärgen. Inklivshanden måste hoppa till 3© med handtyp a och till 3ª med handtyp c, medan 2NT lovar handtyp d.

Partnerns 2NT på dubblingen är krav och ber om precisering. Inklivshanden bjuder sin lågfärg med handtyp b. 3ª, 3NT och 4§ visar de starka handtyperna.

På 2§ och 2¨ använder partnern Multi-svar i högfärg. 2NT är krav.

Kommentar

DONT - Washington är mer komplicerad än originalet men ger bättre besked om vilken färg i en tvåfärgskombination som är längre. Efter den flertydiga dubblingen är risken stor att komma för högt.

 

Version & datum:            1 - 2002-01-16

Beskrivet av:               Bertil G Johnson