Defensiv konvention: Landy (Revised Landy, Becker, Nilsland, Ripstra)

Ursprung: Detta sangförsvar är döpt efter uppfinnaren, Alvin Landy.

Skapad: Sent 1940-tal.

Syfte: Landy är avsett att vara en konstruktiv metod för att hitta ett eget högfärgskontrakt efter motpartens svaga sangöppning.

Beskrivning

Inklivet 2§ visar öppningsstyrka med båda högfärgerna, normalt 5-4 eller 4-5. Övriga bud är naturliga.Styrka och färglängd kan variera med zonförhållandena.

Landy används i både andra och fjärde hand. Konventionen kan även användas på svararens sangbud, t.ex. 1¨ - pass - 1NT - 2§.

Tillämpning

I originalversionen är partnerns enda kravbud 2NT, då inklivshanden skall bjuda sin längre högfärg eller visa lågfärgshåll med lika högfärgslängd.

Numera används oftast en bearbetning, där partnerns högfärgspreferans visar ointresse och 2¨ söker 5-kortsfärgen och kan vara inledningen till en invit. 2NT är utgångskrav och söker 3-kortslängd i lågfärg eller 5-kortsfärgen.

Varianter: Revised Landy har också inklivet 2¨, som visar båda lågfärgerna. Över detta är partnerns 2© och 2ª naturliga okrav.

Becker (skapad av B. Jay Becker) bygger på samma idé som Revised Landy men 2§ visar lågfärgerna och 2¨ högfärgerna.

Nilsland (Mats, förstås) är en bearbetning av Landy, där 2¨ är ett Multi-bud med en svag enfärgshand i endera högfärgen. 2© och 2ª visar enfärgshand med konstruktiv styrka.

Ripstra (efter den holländske uppfinnaren) innebär att inklivshanden visar båda högfärgerna genom att bjuda sin bästa lågfärg. Partnerns enda kravbud är 2NT, då inklivshanden skall bjuda sin längre högfärg eller visa lågfärgshåll med lika högfärgslängd.

Kommentar: Landy är ett enkelt sangförsvar som siktar på de konkurrensdugliga högfärgskontrakten. I och med att metoden hanterar bara en tvåfärgskombination är dess nytta ändå begränsad.

Revised Landy tillför knappast någonting, eftersom det naturliga 2¨ försvinner.

Becker har fördelen framför Reviderad Landy att man kan landa lågt i båda lågfärgerna, men tappar i stället det sökande 2¨-budet.

Modifieringen enligt Ripstra är av tveksamt värde. Man tappar möjligheten att bjuda ett naturligt 2¨ och berättar därtill onödigt mycket för öppningssidan.

Den mest användbara varianten i denna grupp är med stor säkerhet Nilsland.

 

Version & datum:            1 - 2002-01-16

Beskrivet av:               Bertil G Johnson, Christer Enkvist