Defensiv konvention: Lionel

Ursprung: Upphovsman är Lionel Wright.

Skapad: 1990-talet.

Syfte: Lionel är ett konstruktivt sangförsvar som bygger på resonemanget att en straffbetonad dubbling sällan leder till avsedd effekt.

Beskrivning

Dubblingen visar 4+korts spader och okänd sidofärg.

2§ visar tvåfärgshandkombinationen klöver och hjärter.

2¨ visar tvåfärgshandkombinationen klöver och ruter.

2© och 2ª är naturliga enfärgsinkliv.

Tillämpning

På dubblingen används 2§ som passrelä – inklivshanden passar eller bjuder sin andrafärg. 2¨ och 2© är naturliga, medan 2NT används som invit med stöd i spader.

Kommentar

Lionel har drag av Brozel men ger mer utrymme för tvåfärgskombinationerna med spader som ena färg. I gengäld saknas ett entydigt bud för högfärgerna. Konventionen är spelbar mot både stark och svag sang.

 

Version & datum:            1 - 2002-01-16

Beskrivet av:               Bertil G Johnson