Om att välja sangförsvar

Det finns nog inte något område inom bridgen där så många konventioner sett dagens ljus som när det gäller motbud mot sangöppningar. Alla har de förstås sina för- och nackdelar. En förteckning över de sangförsvar som finns inlagda i SysKon hittar du här nedanför.

En väsentlig aspekt är att motmedlen fungerar olika bra mot olika typer av sangöppningar. Mot starka sangöppningar, låt säga 14-16 hp eller bättre, är det inte stor mening att använda konstruktiva motmetoder som siktar på egen utgång. I gengäld är inte ett destruktivt försvar särskilt lämpat att ta hand om en 10-12-sang. Det finns alltså en del som talar för två skilda sangförsvar, ett mot stark sang och ett mot svag.

Svagsangsförsvaret bör ha den starka dubblingen kvar – först och främst för att kunna visa styrka utan speciell färg. Detta lämnar utrymme för att undersöka hur högt man skall gå. Det bör också finnas möjlighet att visa en enfärgshand med högfärg, där ju chansen till ett eget kontrakt är störst.

Typiska konstruktiva sangförsvar är Landy, Astro-gruppen och Cappelletti, men också Trash fungerar bra.

Försvaret mot stark sang bör koncentrera sig på att störa och eventuellt slåss om ett delkontrakt. En naturlig dubbling behövs inte; med en stark balanserad hand är det oftast rätt att satsa på motspel. Det är viktigare att metoden är bra på att hantera två- än enfärgshänder, eftersom spelstyrkan med samma honnörsstyrka nästan alltid är bättre hos en tvåfärgshand. Detta ger fler tillfällen att störa med en acceptabel riskmarginal. Därtill kommer att flertydiga bud är en fördel genom att den starkare öppningssidan hålls i ovisshet och får svårare att hitta rätt eget kontrakt.

Typiskt destruktiva sangförsvar är Brozel, DONT och Crash. Även Trash kan avvändas destruktivt och framstår därmed som en bra lösning för båda ändamålen – enbart styrkekraven och dubblingens betydelse behöver varieras. På så sätt blir ju minnesgodset minimalt.

Sangförsvar som beskrivs i SysKons filarkiv:

Aspro

Asptro

Astro

Becker – se Landy

Brozel

Cansino

Cappelletti

Conata

Crash

DONT

DONT - Washington Hamilton – se Cappelletti

Jump Ball

Landy (Revised Landy, Becker)

Lionel

Mizrock – se Cappelletti

Nilsland – se Landy

Pinpoint Astro – se Brozel

Revised Landy – se Landy

Ripstra – se Landy

SCUM – se Crash

Sharples

Suction – se Trash

Trash

VROOM

Wohlins sangförsvar

Woolsey