Defensiv konvention: Sharples

Ursprung:  Bröderna James och Robert Sharples.

Skapad: 1950-talets slut.

Syfte:  Försvar mot svag sang.

Beskrivning

Dubbling och högfärgsbud är naturliga, medan 2§ och 2¨ är upplysningsdubblingar. 2¨ används för att visa en hand med kort (i originalet singel eller renons) klöver, medan 2§ visar övriga händer.

Tillämpning

Partnerns enda kravbud är 2NT.

 

Version & datum:            1 - 2002-01-16

Beskrivet av:                             Bertil G Johnson, Christer Enkvist