Defensiv konvention: Trash (Suction)

Ursprung:

Enligt uppgift är metodens upphovsman Harold Feldheim.

Skapad:

1980-talet.

Syfte:

Brozel är avsedd att vara en metod mot både starka och svaga sangöppningar.

Beskrivning

Trash står för “transfer or shape“, dvs “överföring eller fördelning“.

     Dubblingen har straffkaraktär med minst samma styrka som sangöppnaren

     2§ visar enfärgshand i ruter eller tvåfärgshand med högfärgerna

     2¨ visar enfärgshand i hjärter eller tvåfärgshand med spader och klöver

     2© visar enfärgshand i spader eller tvåfärgshand med klöver och ruter

     2NT visar enfärgshand i klöver eller tvåfärgshand med ruter och hjärter

     2ª visar tvåfärgshand med klöver och hjärter eller ruter och spader

Tillämpning

Partnern förutsätts normalt lyda överföringen och visar styrka genom att bjuda någonting annat. Inklivshanden bjuder närmast högre bud för att visa tvåfärgshanden utan tillägg – andra bud visar extrastyrka.

På 2ª frågar 2NT efter vilken kombination det är fråga om. Inklivshanden bjuder sin lägsta färg utan tillägg.

Variant

Suction är en nära släkting till Trash. Dubblingen används här för enfärgshand i klöver eller tvåfärgshand med ruter och hjärter. Därmed kan 2ª entydigt visa spader-ruter, 2© spaderfärg eller hjärter-klöver och 2NT lågfärgerna.

Kommentar

Trash täcker i stort sett alla handtyper och kan med olika styrkekrav användas mot både stark och svag sang. Den starka dubblingen är viktig i det senare fallet. Mot stark sang kan man byta till Suction eller någon annan modifiering med en konventionell dubbling.

 

Version & datum:            1 - 2002-01-16

Beskrivet av:               Bertil G Johnson