Defensiv konvention: VROOM

Ursprung:

Troligen utvecklad av Mohamed Abdel Bari.

Skapad:

1990-talet.

Syfte:

VROOM är avsett att vara ett konstruktivt sangförsvar utifrån resonemanget att en straffbetonad dubbling sällan leder till avsedd effekt.

Beskrivning

Dubblingen visar antingen en enfärgshand med hjärter eller en tvåfärgshand (5+5+) i hjärter och en lågfärg.

2§ visar visar antingen en enfärgshand med spader eller en tvåfärgshand (5+5+) i spader och en lågfärg.

2¨ visar en tvåfärgshand (5+5+) i högfärgerna.

2© visar exakt 4-korts hjärter och en längre lågfärg.

2ª visar exakt 4-korts spader och en längre lågfärg.

2NT visar en tvåfärgshand (5+5+) i lågfärgerna.

Tillämpning

Eftersom dubblingen är konstruktiv kan partnern passa med en lämplig hand (ointresse för hjärter). Han visar 3+stöd med 2©, medan 2§ konventionellt förnekar detta. Inklivshanden får passa på 2§ med klöverfärg och visar annars handtypen med 2¨ eller 2© (eller högre bud som då upplyser om tillägg).

På 2§ visar partnern 3+stöd i spader med 2ª eller 2NT (minst invit). Andra bud förnekar detta (2¨ konventionellt, 2© äkta med 6+färg). I övrigt, se budgivningen efter dubblingen.

På 2¨ prefererar partnern högfärg med en svag hand. Lågfärgsbud är inviter i endera högfärgen och 2NT frågar efter kortfärg.

På 2© och 2ª söker 2NT lågfärgen, medan 3§ är passa/korrigera.

På 2NT prefererar partnern högfärg med en svag hand. Högfärgsbud är inviter i endera lågfärgen

Kommentar

Problemet med att använda en konventionell dubbling är att det saknas bud för att visa en stark hand utan speciella färglängder. Bortsett från detta finns en rik flora av konstruktiva möjligheter – om än litet omständligt.

 

Version & datum:            1 - 2002-01-16

Beskrivet av:                  Bertil G Johnson