Defensiv konvention: Wohlins sangförsvar

Ursprung: Metoden har sitt namn efter sin uppfinnare, Jan Wohlin.

Skapad: 1950-talets slut.

Syfte: Wohlins sangförsvar är först och främst en konstruktiv metod mot svaga sangöppningar men kan också användas mot stark sang.

Beskrivning

Inklivshanden visar en högfärg och en lågfärg (minst 4-5 eller 5-4) med 2§, medan 2¨ visar båda högfärgerna. Inklivet 2NT är utgångskrav med någon tvåfärgskombination.

Tillämpning

På 2§ söker 2¨ högfärgen. På 2¨ är 2NT rondkrav.

Varianter: Ofta används 2NT för båda lågfärgerna och man dubblar då med alla starka händer.

 

Version & datum:            1 - 2002-01-16

Beskrivet av:                             Bertil G Johnson, Christer Enkvist