Defensiv konvention: Woolsey

Ursprung:

Metodens upphovsman är Kit Woolsey.

Skapad:

1990-talets början.

Syfte:

Woolsey är avsedd att användas mot både starka och svaga sangöppningar.

Beskrivning

Dubblingen visar en okänd högfärg (4+färg) och en okänd lågfärg (5+färg). Övriga bud täcker en- och tvåfärgskombinationer:

     2§ båda högfärgerna

     2¨ enfärgshand i endera högfärgen

     2©/ª 5+färg med sidolågfärg

     2NT båda lågfärgerna

     3§/¨ enfärgshand

Tillämpning

På dubblingen bjuder partnern 2§ som passa eller korrigera i dubblarens lågfärg. 2¨ ber dubblaren bjuda sin högfärg.

På inklivet 2§ ber 2¨ inklivshanden bjuda sin bättre färg.

Inklivet 2¨ behandlas som Multi, dvs att partnerns 2ª är sign-off i spader men invit i hjärter.

Variant

Tonfiskvarianten (Tunafish) infogar också en bra enfärgshand i endera lågfärgen i dubblingen. 3-buden i lågfärg används då rent spärrande.

Efter dubbling och partnerns 2§ kan dubblaren använda 2NT och 3§ som överföring med enfärgshanden.

Kommentar

Woolsey löser tvåfärgskombinationerna bra men man riskerar att komma litet högt. Bjuder öppningssidan, kan det också bli svårt att konkurrera eftersom dubblarens färger är okända. Multilösningen på enfärgshänder är fiffig.

 

Version & datum:            1 - 2002-01-16

Beskrivet av:               Bertil G Johnson