Defensiv-konvention: Fishbein

 

Ursprung: Metoden är skapad av Harry Fishbein.

 

Skapat datum: 1950-talet.

 

Syfte: Försvarsmetod mot svaga 3-öppningar.

 

Beskrivning

Dubblingen är straffdubbling. Som upplysningsdubbling används ett bud i färgen närmast över motståndarfärgen. Övriga färgbud och 3NT är naturliga. I fjärde hand är dubblingen dock UD och alla färgbud naturliga.

 

Version & datum:

1 - 2002-10-31

Beskrivet av:

Bertil G Johnson