Defensiv-konvention: Hallsall

 

Ursprung: Okänt.

 

Skapat datum: Troligen 1950-talet.

 

Syfte: Försvarsmetod mot svaga 3-öppningar med prioritet för tvåfärgshänder.

 

Beskrivning

Lägsta färgbud över en 3-öppning visar en tvåfärgshand i de återstående färgerna.

 

Version & datum:

1 - 2002-10-31

Beskrivet av:

Bertil G Johnson, Christer Enqvist