Defensiv -konvention: Lägsta lågfärg

 

Ursprung: Okänt.

 

Skapat datum: 1950-talet.

 

Syfte: En försvarsmetod mot svaga 2- och 3-öppningar som erbjuder en “upplysningsdubbling“ och medger att dubblingen är straffbetonad.

 

Beskrivning

Billigaste lågfärgsbud används som upplysningsdubbling och ärmed kan dubbelt bibehålla  sin ursprungliga betydelse, dvs straffdubbelt. Konventionen används normalt bara i andra hand.

Variayioner: Weiss använder principen lägsta lågfärg, medan dubblingen är optionell, företrädes med en balanserad hand.

 

Version & datum:

1 - 2002-10-31

Beskrivet av:

Bertil G Johnson, Christer Enqvist