Konkurrensbudgivning: Konkurrensbudgivningen i Bridge World Standard.

 

Denna artikel beskriver överenskommelser i situationer då vår sida öppnat budgivningen och motståndarna bjuder annat än pass.

 

Ursprung: Bridge World Standard (BWS) sammanställer system, som spelas av amerikanska experter och bestäms genom en enkätundersökning. När experterna i huvudsak är överens definierar detta systemet. När det finns konkurrerande synsätt definieras dessa som leaves (singularis: leaf). Ett default leaf är den antagna överenskommelsen när inget annat leaf har valts.

 

Skapat datum: Den version som här beskrivs framtogs 2001.

 

Definitioner: Med balanserad fördelning avses (4333), (4432) eller (5332).

Ett konkurrensbud (competitive action) avges efter en motståndares bud, dubbling eller redubbling. Ett bud avgivet i direkt position (direct position) avges omedelbart efter ett motståndarbud. Ett bud i balanseringsposition (reopening position) avges efter en motståndares bud på vilket följt två pass.

 

Beskrivning

Konkurrensbudgivning efter spärrbud

 

När vårt spärrbud dubblas:

a)     Svarshandens redubbling är styrkevisande, temporärt inriktas på straffdubbling och är krav till nästa nivå av öppnarens färg.

b)     Svarshandens bud i ny färg under utgång är krav men utspelsvisande (troligen med anpassning i öppningsfärgen)[default] {okrav [leaf]}.

c)     Svarshandens hopp i ny färg under utgång är krav, anpassningsvisande (fit-showing), utspelsvisande [default] {krav, fitshowing, antyder längd [leaf]}.

 

När vårt spärrbud följs av ett inkliv:

a)     Svarshandens enkla bud i ny färg under utgång är krav, visar längd (kan höjas) [default] {okrav [leaf]}.

b)     Svarshandens hopp i ny färg under utgång är krav och fit-showing.

 

När vår svaga 2-öppning följs av ett inkliv är 2NT krav och har samma innebörd som samma bud utan mellankommande inkliv.

 

När svarshanden höjer öppnarens spärrbud till utgång, i konkurrenssituation eller ej, så får inte öppnaren bjuda på nytt men får dubbla för att visa maximal defensiv styrka.

 

När svarshanden höjer öppnarens spärrbud utan att utgångsnivån nås, i konkurrenssituation eller ej, och en motståndare kliver in, så får inte öppningshanden bjuda på nytt och det finns ingen överenskommelse huruvida han får dubbla eller inte.

 

Konkurrensbudgivning efter vår 2§-öppning

 

När det följer ett inkliv efter vår 2§-öppning är svarshandens dubbling dubbelt negativ och pass är krav. Öppnarens dubbling av inklivet visar en balanserad hand.

 

Det finns ingen överenskommelse efter det att motståndaren dubblar 2§.

 

Efter ett negativt svar på 2§ och ett inkliv följer

a)     Öppnarens pass är krav.

b)     b) Öppnarens dubbling är straffdubbling.

 

Konkurrensbudgivning efter vår sangöppning

 

Efter bud annat än pass av motståndarna:

a)     En dubbling av inkliv på 2-läget eller 3-läget är negativ medan en dubbling av inkliv på högre nivå är straffdubbling.

b)     Efter ett inkliv på 2-läget: lebensohl [2NT kräver att öppnaren bjuder 3§ och svarshandens bud under 3 i inklivsfärgen är okrav; ett direkt bud på 3-läget i en färg lägre än inklivsfärgen är krav med “fast denies stopper“ för cuebid och 3NT direkt versus svarshandens återbud efter ett 2NT-svar]. Ett artificiellt inkliv behandlas som om det hade varit ett naturligt inkliv i den indikerade ankarfärgen.

c)     Ett hoppande bud under utgång är krav.

d)     En redubbling av en artificiell dubbling är styrkevisande.

e)     En dubbling av ett artificiellt bud föreslår en straffdubbling av flyktfärgen.

f)       Efter varje förslag till straffdubbling: För vår sida föreligger krav så länge 2NT inte har nåtts, bud i nya färger är krav, höjningar och 2NT är inte krav.

g)     Ett bud i en färg, som motståndarna indikerat via ett artificiellt bud visar minst utgångsinviterande styrka och är krav till 2NT.

h)     Bud i en färg som inte har indikerats  (fastän möjligen kunde komma att bjudas) i en artificiell budsekvens har samma innebörd som om det hade gjorts ett naturligt bud i den indikerade färgen. Exempel:

 

Syd

Väst

Nord

Öst

 

1NT

2© (visande ª)

3©

 

 

har samma innebörd som

Syd

Väst

Nord

Öst

 

1NT

2ª (naturligt)

3©

 

 

 

Efter 1NT-(pass)-2§-(D)-? skall öppnaren värdera sin hand med avseende på styrkan i klöver (bjud om svag, passa om medelmåttig, redubbla om mycket stark) [default] {bjuda sitt normala bud om dubblaren hade passat när detta bud innebär ett högfärgsbud, i annat fall bjuda med hänsyn till sin styrka i klöver}.

 

Efter en dubbling av en överföring på 2-tricksnivån  (t ex 1NT-(pass)-2©-(D)-?) skall sangöppnaren

a)     superacceptera, dvs bjuda ett bud högre än på 2-tricksnivån i den indikerade färgen med samma, eller ungefär samma, händer som hade passat för en superaccept utan dubbling.

b)     acceptera (alt superacceptera) med minst 3-kortsstöd i den indikerade färgen.

c)     c) redubbla hellre än att passa med god längd och styrka i den bjudna färgen.

 

Konkurrens efter vår öppning med 1 trick i högfärg

 

Efter en upplysningsdubbling av vår 1-tricksöppning i högfärg

a)     Svarshandens 1ª av hand som inte passat i förhand är krav.

b)     Ny färg på 2-tricksnivån är ej krav.

c)     2NT visar minst invitstyrka i öppningsfärgen.

d)     Hoppande borttag är spärrande.

e)     Ett dubbelt hopp är splinter.

f)       En redubbling visar annan typ av hand med 10+ hp.

 

Efter ett inkliv över en 1-tricksöppning i högfärg

a)     Dubbelt är negativt upp till 3ª.

b)     2NT, med eller utan hopp, är naturligt, inviterande och okrav.

c)     Efter ett enkelt inkliv visar ett cuebid utan hopp gott trumstöd och är minst inviterande medan ett hoppande cuebid är splinter (direkta hoppstöd är spärrande).

d)     4NT, med eller utan hopp, är KCB.

e)     Ett hoppande borttag är spärrande [default] {fit-showing [leaf]}.

 

Efter 1-tricksöppning i högfärg och artificiellt inkliv

 

Efter ett Michaels cuebid (andra högfärgen + lågfärg):

a)     Ett bud i en lågfärg är ej krav.

b)     Ett cuebid i inklivarens ankarfärg visar trumstöd med minst invitstyrka.

 

Efter ett bud visande 2 specifika färger

a)     Ett bud i den återstående färgen är okrav.

b)     Billigaste cuebid visar trumstöd med minst invitstyrka.

c)     Näst billigaste cuebid är krav och visar den fjärde färgen.

 

Efter 1 i högfärg-(pass)-1NT-(inkliv)-? är en dubbling av öppnaren upplysningsdubbling medan en dubbling av svarshanden (efter 2 pass) är straffdubbling.

 

Konkurrens efter vår öppning med 1 trick i lågfärg

 

Efter en upplysningsdubbling av vår 1-tricksöppning i lågfärg

a)     Bud i ny färg på 1-läget av svarshand, som ej passat i förhand, är krav.

b)     1¨-(D)-2§ är okrav.

c)     2NT visar gott trumfstöd och minst invitstyrka (direkta hopp i öppningsfärgen är spärrande).

d)     En direkt enkel höjning är naturlig på samma sätt som en enkel höjning efter en högfärgsöppning.

e)     Ett hoppande borttag är spärrande.

f)       Ett dubbelt hoppande borttag är splinter.

g)     Redubbelt visar 10+ hp och en hand, som inte är lämplig för en höjning eller bud i ny färg.

 

Efter ett inkliv efter vår öppning med 1 trick i lågfärg

a) Dubbelt är negativt upp t.o.m. 3ª.

b) 2NT med eller utan hopp är naturligt, inviterande och okrav.

c) Efter ett enkelt inkliv visar ett cuebid utan hopp trumfstöd och minst invitstyrka medan ett cuebid med hopp är splinter (direkta hoppstöd är spärrande).

d)     Ett hoppande borttag är spärrande.

 

Efter ett artificiellt inkliv efter vår öppning med 1 trick i lågfärg

 

Efter ett Michaels cuebid (båda högfärgerna):

a)     Ett bud i den objudna lågfärgen är okrav.

b)     [default]: Det billigaste överbudet visar minst en utgångsinviterande hand i den objudna lågfärgen; det näst billigaste överbudet visar minst en utgångsinviterande hand i öppningsfärgen. [leaf]: Alla överbud visar håll samt gott stöd i öppningsfärgen.

 

Efter annat bud visande 2 specifika färger:

a)     Ett bud i den objudna färgen är okrav.

b)     Det billigaste överbudet visar minst utgångsinviterande styrka och den fjärde färgen. Det näst billigaste överbudet visar minst utgångsinviterande styrka och gott stöd i öppningsfärgen.

 

Konkurrensbudgivning i övrigt

 

Svarshandens icke hoppande bud i ny färg efter ett inkliv är krav (av en hand som ej passat i förhand). Om budet avges på 2-tricksnivån är det krav till nästa nivå av öppnarens färg.

 

Negativa dubblingar:

Svarshandens negativa dubbling på 1-tricksnivån eller när det är exakt 1 objuden högfärg garanterar minst 4 kort i varje objuden högfärg (öppnaren må återbjuda en 3-korts högfärg i en nödsituation); i övriga fall är kravet om 4-korts högfärger ungefärligt (öppnaren skall ej återbjuda i en 3-korts högfärg). När svarshandens negativa dubbling garanterar längd i en objuden högfärg fungerar öppningshandens bud i den färgen som höjningar i motsvarande icke-konkurrenssituationer. Efter 1§-(1 i högfärg)-D-(pass)-? visar inte öppnarens 2¨ tilläggsstyrka.

 

Stöddubblingar och stödredubblingar:

Efter 1 över 1-bud i högfärg och en sandwich-dubbling eller sandwich-inkliv under 2-läget i öppningsfärgen visar öppnarens redubbling eller dubbling (även av ett naturligt eller artificiellt sanginkliv) 3-kortsstöd i svarshandens färg. Efter 1§-(pass)-1¨-(1ª)-? visar öppnarens dubbling 4-korts hjärter.

 

Efter svarshandens redubbling:

a)                 Efter 1 i färg-(D)-RD-(bud)-? är öppnarens pass krav [default] {är öppnarens pass krav t.o.m. 2-tricksnivån [leaf]}.

a)                 b) Efter 1 i färg-(D)-RD-(pass)-pass-(bud)-? är svarshandens pass krav [default] {är svarshandens pass krav t.o.m. 2-tricksnivån [leaf]}.

 

Version & datum:

1 - 2003-02-13

Beskrivet av:

Arne Frennelius