Defensiv konvention: Lebensohl

 

Ursprung: Upphovet är okänt – det enda som är säkert är att någon bridgespelare med samma namn inte existerat.

 

Skapat datum: Lebensohl uppfanns ursprungligen under tidigt 1960-tal för att bemöta högfärgsinkliv mot öppningsbudet 1NT.

 

Syfte: Grundtanken är att kunna skilja konstruktiva bud från rena konkurrensbud.

 

Beskrivning

Det handlar alltså om denna budsituation – som ju inte alls gäller motbudgivning:

Syd        Väst        Nord       Öst
              1NT         2
©          ?

Basen i konventionen är att 2NT är kommando till 3§. Med en svag hand kan Öst sedan passa eller bjuda 3¨ som slutbud.

Bjuder Öst direkt 3§ eller 3¨, är detta utgångskrav.

Det svaga kommandot gäller enbart färger under inklivsfärgen. Om Öst bjuder 2ª är detta avsett som slutbud. I stället är 2NT följt av 3ª krav till utgång.

Tillämpning: Lebensohl i sin originalversion fordrar inte mycket av reglering för den fortsatta budgivningen.

Varianter: Konventionen har vidareutvecklats i åtskilliga varianter. En av dem beskrivs som fristående konvention (Modern Lebensohl). En annan är Inverted Lebensohl, som Mats Nilsland utvecklade under 1980-talet, 2NT lovar minst invitstyrka, medan direkta 3-bud är svaga. Den varianten tillämpades dock bara över motpartens svaga 2-öppningar (inklusive Multi).

 

Version & datum:

2 - 2002-10-25

Beskrivet av:

Bertil G Johnson