Defensiv konvention: Modern Lebensohl

 

Ursprung: Grundidén i Lebensohl (se denna) har använts av många systembyggare i mer eller mindre modifierad form. Den version som här beskrivs är den som presenterades i en serie artiklar i Bridgetidningen 1999 av Bertil G Johnson.

 

Skapat datum: 1990-talet.

 

Syfte: Skillnaderna gentemot originalversionen är i huvudsak två:

1. Tyngdpunkten läggs på att skilja mellan inviter och ”kämpabud”.

2. Konventionens användning utvidgas till en rad situationer där motståndarna bjudit till 2-tricksnivån.

 

Beskrivning

Principerna beskrivs lättast utifrån den situation som konventionen ursprungligen avsåg - tillämpningen i olika motbudssituationer behandlas i separata beskrivningar utifrån hur budgivningen inletts:

 

Syd

Väst

Nord

Öst

 

1NT

2©

?

 

Här gäller nu följande:

 

  • Färgbud på 2-läget är svaga.
  • Färgbud på 3-läget är seriöst inviterande
  • 2NT är kommando till 3§. Öst kan sedan passa eller bjuda en färg under inklivsfärgen som sign-off.
  • 2NT kan också användas som inledning med vissa kravhänder och lovar oftast håll i inklivsfärgen.
  • Överbudet i motpartens färg är ovillkorligt utgångskrav, förnekar håll i inklivsfärgen och lovar längd i objuden högfärg.

 

I denna form passar konventionen bäst ihop med en dubbling som är en balanserad upplysningsdubbling. Därmed är alla händer under kravstyrka intäckta. Starkare händer hanteras på följande sätt:

 

  • Dubblingen är inte begränsad uppåt och omfattar alla händer utan egen bra färg.
  • Direkt överbud i inklivsfärgen visar minst 4-kortsfärg i objudna högfärgen och förnekar håll i inklivsfärgen.
  • 2NT, om det följs av något annat än sign-off, ärutgångskrav med håll i inklivsfärgen.
  • 3NT är förslag till slutbud och visar högst tre kort iobjudna högfärger. Det förnekar dessutom ett säkert håll i inklivsfärgen.

 

Syd

Väst

Nord

Öst

 

1NT

2©

3©

 

Väst kan visa 3-kortsstöd i spader med 3ª (med 4-kortsstöd är 4ª det naturliga valet).

 

Syd

Väst

Nord

Öst

 

1NT

2©

2NT

Pass

3§

Pass

3©

 

Även nu är 3© utgångskrav. Skillnaden är att Öst visat håll i hjärter.

 

Syd

Väst

Nord

Öst

 

1NT

2©

2NT

Pass

3§

Pass

3ª

 

Eftersom Öst gått via 2NT har han en kravhand med 5-korts spader och hjärterhåll.

 

Samma grundprinciper kan tillämpas på en lång rad budlägen. Dessa behandlas i separata beskrivningar utifrån hur budgivningen inletts.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2001-12-12

Beskrivet av:

Bertil G Johnson