Konkurrens-konvention: Nilslands slinkningar

 

Ursprung: Mats Nilsland

 

Skapat datum: Slutet av 1970-talet.

 

Syfte: Metoden togs fram för att systematisera flyktmöjligheterna  när en svag sangöppning straffdubblades, men det är givetvis inget som hindrar att man använder den även efter starkare sangöppningar och efter sanginkliv, som dubblas.

 

Beskrivning

Målet är att i största möjliga mån försöka hitta ett trumfkontrakt, som blir billigare än en dubblad sang eller som motståndarna kanske inte kan dubbla.

 

När andra hand straffdubblat 1NT bjuder svararen enligt följande schema:

 

Pass

Krav till öppnaren att redubbla

 

RD

Svag hand med någon minst femkortsfärg.

Öppnaren bjuder 2§ och svararen passar eller bjuder sin färg.

 

2§

44 i klöver och ruter

 

2¨

44 i ruter och hjärter

 

2©/ª

Naturliga, en smula positiva bud, dvs öppnaren får vara med och kriga om han har trumfstöd.

 

2NT

Artificiellt utgångskrav

 

3X

Spärrbud

 

 

Efter svararens pass över straffdubblingen förväntas öppnaren alltså redubbla, men kan även bjuda en egen femkorts lågfärg. 2§/¨ kan dock bli ett streck i räkningen när en stark svarshand tänkt sig passa på RD.

 

1NT

(D)

Pass

 

RD

 

Pass

Styrka för att spela en 1NT RD eller straffdubbla motståndarna.

 

 

2§

44 i klöver och en högfärg

 

 

2¨

44 i ruter och spader

 

 

2©

44 i högfärgerna

 

 

2ª

5-6 klöver samt fyrkorts ruter

 

 

2NT

5-6 ruter samt fyrkorts klöver

 

När fjärde hand straffdubblar 1NT måste öppnaren redubbla eller bjuda en femkorts lågfärg när han har dubbelton i spader. Därefter bjuds färger underifrån av båda händerna, såvida inte svararen vill passa på redubblingen.

 

När öppnaren passar på fjärde hands dubbling, och alltså visar tre eller fler spader, innebär svararens RD någon femkortsfärg – öppnaren bjuder 2§ och svararen passar eller korrigerar.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2003-05-13

Beskrivet av:

Sven-Olov Flodqvist