Konkurrenskonvention: Ovanlig mot ovanlig (eng: unusual over unusual)

 

Ursprung: Konventionen är utvecklad i USA under senare tid. Den variant som här beskrivs användes först av Marty Bergen.

 

Syfte: Att definiera innebörden av bud på 3-läget efter motpartens inkliv med ovanliga 2NT.

 

Beskrivning

D visar styrka och innebär att man kan straffdubbla minst en av motståndarnas färger. 3a, där a är den lägre av motpartens, färger visar en limithöjning i öppningsfärgen eller bättre. 3b, där b är den högre av motpartens färger, visar minst 5 kort i fjärde färgen och är krav. 3c, där c är partnerns öppningsfärg, innebär visst trumstöd och är inte krav (tas ofta till med kort för en enkel höjning utan inkliv). 3d, där d är den fjärde färgen, är naturligt och ej krav.

 

Exempel:

 

Syd

Väst

Nord

Öst

 

1©

2 NT

?

 

 

 

 

 

 

 

3§ visar limitstöd eller bättre i hjärter.

 

3¨ visar 5+ spader och är krav

 

3© visar visst hjärterstöd och är ej krav.

 

3ª är naturligt och ej krav

 

 

 

Syd

Väst

Nord

Öst

 

1¨

2 NT

?

 

 

 

 

 

 

 

3§ visar limithöjning i ruter.

 

3¨ visar visst ruterstöd och är ej krav.

 

3© visar 5+ spader och är krav.

 

3ª är naturligt och ej krav.

 

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2002-07-09

Beskrivet av:

Arne Frennelius