Defensiv konvention: Rubensohl

 

Ursprung: Rubensohls upphovsman är Jeff Rubens. Följande beskrivning bygger på en bearbetning av Marc Smith.

 

Skapat datum: 1970-talet.

 

Syfte: Rubensohl är precis som Lebensohl en metod som utvecklats för att skydda mot störningar på den egna 1NT-öppningen men som också är användbar i ett flertal andra situationer. Grundtanken är att först visa sin färg och sedan styrkan - Lebensohl har ju delvis den motsatta följden.

 

Beskrivning

Rubensohl använder överföringsbud för att direkt angevilken färg som är aktuell:

 

Syd

Väst

Nord

Öst

 

1NT

2©

?

Buden 2NT upp till och med 3-budet under inklivsfärgen (i denna budgivning 3¨) är överföring till närmast högre färg. Övriga definierade bud är dessa:

  • 2-bud i färg är naturliga och entydigt svaga.
  • Dubbelt är upplysningsdubbling med knapp invitstyrka eller bättre.

·         Överbudet i inklivsfärgen är krav med någon 5-korts högfärg och förnekar håll i inklivsfärgen.

 

En konsekvens av att överbudet förnekar hjärterhåll är att direkta 3ª lovar ett sådant. Överföringen till motståndarfärgen (3¨) söker håll i denna och används även för att hitta 4-4 i högfärg.

 

Tillämpning: Sangöppnaren skall i princip acceptera överföringen, men ett viktigt undantag är när svararen visar hjärterfärgmed 3¨ över ett spaderinkliv. Då är det inte långt till utgång och med maximum inklusive rimlig anpassning bör öppnaren själv bjuda den.

 

Har svararen utgångsstyrka och en obalanserad hand, fortsätter han med att bjuda en ny färg eller överbud i motpartens. Bådadera är utgångskrav.

 

Överföringen till motståndarfärgen frågar först och främst efter håll. Utan håll bjuder öppnaren färgen. Med håll bjuder han högfärger nedifrån eller 3NT. När öppnaren "accepterar" överföringen, kan svararen bjuda 4-korts högfärger nedifrån och öppnaren likaså.

 

Syd

Väst

Nord

Öst

 

1NT

2©

3¨

Pass

3©

Pass

?

 

Om Öst nu bjuder 3NT, hur skall det tolkas? Eftersom överföringen frågar efter hjärterhåll och Väst förnekat det, är det rimligt att Öst har ett halvhåll - med bättre hade han inte gått omvägen över 3¨. Underförstått har Öst minst 4-4 i lågfärgerna, eftersom han inte bjuder 3ª och inte heller valde att dubbla i första budronden.

 

Bjuder Öst i stället 4§, är det en 4-korts- eller svag 5-kortsfärg; med en bättre färg hade Öst inlett med 2NT som överföring.

 

Syd

Väst

Nord

Öst

 

1NT

2©

2NT

Pass

3§

Pass

3©

 

Öst visar klöverfärg och frågar sedan efter hjärterhåll.

 

Syd

Väst

Nord

Öst

 

1NT

2©

2NT

Pass

3§

Pass

3NT

 

Vad försöker Öst säga? Hjärterhåll har han tydligen och med en hand utan andra ambitioner än utgång skulle han förstås ha bjudit 3NT direkt. Alltså visar denna sekvens slamintresse.

 

Kommentar: Fördelen gentemot Lebensohl är att Rubensohl lättare hanterar fortsatt inblandning från motparten, eftersom det är känt vilken färg som skall spelas. Nackdelen är att nyanseringsmöjligheterna är betydligt sämre - inviterande bud finns det i praktiken inget utrymme för.

 

Länkar:

 

Version & datum:

2 - 2003-02-11

Beskrivet av:

Bertil G Johnson