Offensiv konvention: Rubinsohl

 

Ursprung: Beskrivet av Bruce Neill i Maj 1983 (Bridge World) baserat på en tidigare artikel av Jeff Rubens. Han kallade strukturen Rubensohl i artikeln, men Ira Rubin lär varit ha använt sig av idéerna närmare 10 år tidigare.

 

Skapat datum: ”1983”

 

Syfte: Tanken är använda det tillgängliga budutrymmet så effektiv och så snarlikt som möjligt i olika budlägen. Svarshanden till öppningshanden skall kunna visa alla färgen med både starka och svagare händer.

 

Beskrivning

Bud från och med 2NT är överföring till närmaste färg. Någon styrkekrav är ej definierat i konventionen ej heller om D skall vara UD eller SD. Nedan följer ett exempel på en av tidigaste dialekterna.

 

Öppning

Inkliv

Svar

 

1NT

2ª

2NT

Klöver

 

 

3§

Ruter

 

 

3¨

Hjärter

 

 

3©

4-korts hjärter

 

 

3ª

Hållfråga utan 4-korts hjärter

 

 

3NT

Håll

 

Öppning

Inkliv

Svar

 

1¨

2ª

2NT

Klöver

 

 

3§

Ruter

 

 

3¨

Hjärter

 

 

3©

4-korts hjärter

 

 

3ª

Hållfråga utan 4-korts hjärter

 

 

3NT

Håll

 

Variationer: Det finns mycket utrymme för olika prioriteringar med samma idéer i botten. Nedan ett par exempel på om man vill prioritera invitstyrka eller möjligheten att skilja på bra eller dåliga håll i inklivsfärgen.

 

Öppning

Inkliv

Svar

 

1NT

2ª

2NT

Klöver

 

 

3§

Ruter

 

 

3¨

4+ hjärter

 

 

3©

Hjärter och invitstyrka

 

 

3ª

Hållfråga utan exakt 4-korts hjärter

 

 

3NT

Håll

 

Öppning

Inkliv

Svar

 

1NT

2ª

2NT

Klöver

 

 

3§

Ruter

 

 

3¨

4-korts eller 6+ hjärter

 

 

3©

Hållfråga utan 4-korts hjärter

 

 

3ª

5-korts hjärter (=5 kort i objuden högfärg)

 

 

3NT

Håll

 

Alternativa metoder: Lebensohl

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2002-01-18

Beskrivet av:

Peter Swensson