Defensiv konvention: Scrambling 2NT

 

Ursprung: Ursprunget är oklart men kan hänföras till USA.

 

Skapat datum: Omkring 1990.

 

Syfte: Scrambling (ung. kämpande) 2NT används som svarsbud när partnern upplysningsdubblar på 2-tricksnivån. Den goda idén är att slippa gissa mellan två 4-kortsfärger.

 

Beskrivning

Den typiska situationen:

 

Syd

Väst

Nord

Öst

 

 

1ª

Pass

2ª

D

Pass

?

Öst har denna hand:

ª K74   © D863   ¨ kn973   § 65

I stället för att välja en av de röda färgerna bjuder Öst 2NT och ber Väst bjuda sina färger nedifrån. Om Öst bjuder en färg direkt, handlar det således med stor sannolikhet om en 5-kortsfärg.

Kommentar: Konventionen löser ett besvärligt problem och medger mer aggressiva upplysningsdubblingar. Nackdelen är att man lätt hamnar i en lågfärg när man också har 4-4 i högfärg.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2001-12-12

Beskrivet av:

Bertil G Johnson