Konkurrens -konvention: Sundelins slinkningar

 

Ursprung: Utvecklades av en grupp yngre Stockholmsspelare i slutet av 1960-talet.

 

Skapat datum: Publicerades av PO Sundelin i svensk Bridge i slutet av 60-talet.

 

Syfte: Metoden togs fram för att systematisera flyktmöjligheterna när en svag sangöppning straffdubblades, men används även för starkare sangöppningar och inklivsang.

 

Beskrivning

Målet är att i största möjliga mån försöka hitta ett trumfkontrakt, som blir billigare än en dubblad sang eller som motståndarna kanske inte kan dubbla.

 

När andra hand straffdubblat 1NT bjuder svararen enligt följande schema:

 

Pass

Neutralt

RD

Styrkevisande och häktningsinviterande.

2§

Primärt naturligt, men kan följas av systematiserade urkliv om man blir dubblad:

 

RD

Ruter och hjärter

2¨

Ruter och spader

 

2©/ª

Naturligt, svagt

2¨

Primärt naturligt, men om det blir dubblat, visar RD högfärgerna.

2©/ª

Naturliga, en smula positiva bud, dvs öppnaren får vara med och kriga om han har trumfstöd.

 

Det är en klar fördel att kunna passa på en dubblad sang, som inte alltför sällan är det minst dåliga alternativet. De som spelar med pass som krav till redubbelt får alltså hoppas på det bästa i en redubblad sang eller försöka kliva ur med fördelningen 4333.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2003-05-15

Beskrivet av:

Sven-Olov Flodqvist